През м. ноември 2003 година Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД става член на “Джей Ейч Ай” (JHI) – водеща международна асоциация на независими бизнес консултанти, обединяваща финасово-консултантски, счетоводни и одиторски фирми. “Джей Ейч Ай” е една от най-големите асоциации от този вид с над 150 фирми-членки от над 55 страни от цял свят. Нейните членове предлагат широк кръг от счетоводни, одиторски и икономико-консултантски услуги, развивайки и разширявайки своя бизнес-капацитет чрез глобалната мрежа на Асоциацията. Международното присътвие на “Джей Ейч Ай” дава възможност на членовете да получават подкрепа и ефективни бизнес-решения, независимо в кой край на света се развива техния бизнес.