Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД e регистрирано на 14 октомври 1997 година с предмет на дейност: независим финансов одит на годишни финансови отчети, икономико-счетоводни услуги, както и всяка друга разрешена от Закона дейност.
 
Съдружници и управители на Джей Ейч Ай СУФЛИН ООД са ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВСКА и НИКОЛИНА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА.

Дружеството е Специализирано одиторско предприятие – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР по смисъла на чл. 31 от Закона за независимия финансов одит и е вписано под № 94 в Регистъра на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
 
Дружеството е регистрирано в Агенцията за малки и средни предприятия към Министерски съвет.
 
Фирмата е със седалище и офис в София.